Vítejte!

Vítejte na našem novém webu věnujícím se homeoterapii a vzdělávání.

GNÓTHI SEAUTON - POZNEJ SÁM SEBE.

Pro studenty

V rámci výuky je položen velký důraz na proces pozorování a vnímání. Odebírání a vyhodnocení případu v rámci homeoterapie není intelektuální rébus, je to jedinečné setkání dvou bytostí, dvou duší. Proces pozorování a vnímání, jak esencí používaných v homeoterapii, tak klientů, je základ terapeutického umění.

Pro klienty

Homeoterapie je individuální výuková metoda, kde se klient za pomocí terapeuta učí poznávat sám sebe. V případě nemoci je cílem setkání, aby klient sám poznal svůj životní úkol, svůj životní vzorec myšlení, který souvisí s nemocemi, které se mu dějí. V důsledku toho, že se klient učí sám za sebe rozhodovat, sám za sebe volí a činí změny ve svém životě, nemoc může odeznít.

Cíl homeoterapie

Cíl homeoterapie je, aby s pomocí terapeuta klient pochopit část ze svého životního úkolu, která souvisí s událostmi, které se mu dějí. Tyto události tak dostanou smysl a klient může sám za sebe udělat rozhodnutí, učinit změnu postoje, nebo změnu životních zvyklostí. Potom se zpravidla události, které se nám dějí, harmonizují a mění se směrem k přirozenému chodu.

O zakladateli

S klasickou homeopatií jsem se poprvé setkal v rámci tříletého studia na London College of Classical Homeopathy v roce 1993 - 1995. Jsem spoluautorem několika homeopatických publikací a autorem článků do odborných homeopatických časopisů i článků pro laickou veřejnost. Za 20 let, co praktikuji klasickou homeopatii jsem došel k názoru, že pokud budu chtít dál obohatit svoji praxi, prohloubit své vnímání zdraví a nemoci, musím se nutně poohlédnout i po jiných oborech přírodní medicíny. Mám někdy pocit, že ne vše, co se dnes v homeopatii tváří jako nejmodernější poznatek (byť známého autora), bude v budoucnu životaschopné a prakticky použitelné pro naši českou kotlinu. Začal jsem se orientovat na stoletími ověřené systémy, abych to dokázal rozlišit. Dnes tohoto rozhodnutí nelituji. Od r. 2006 se intenzivně věnuji studiu tradiční čínské medicíny, 2x jsem se zúčastnil stáže na klinice TCM v Číně. Přednáším TCM na Akademii tradiční čínské medicíny. Od r. 2010 se účastním studia antroposofické medicíny, v rámci pětiletého postgraduálního vzdělávání IPMT.

K založení nového terapeutického oboru homeoterapie mě přivedlo několik „náhod“ a nových životních situací, které se sešly v jeden okamžik. Dospěl jsem k závěru, že impuls ke změně mé praxe a výuky na nový druh terapie, který koresponduje s novým věkem Vodnáře právě přichází. Vlastně jsem jen nově a přesněji pojmenoval to, co jsem již z větší části několik let praktikoval a vyučoval. Nový způsob individuální výuky, homeoterapii, který od loňského roku přednáším a praktikuji, mi přináší velkou radost, smysl a pocit vnitřního naplnění. Pomáhám svým klientům učit se nové věci o sobě samém. Tato metoda je velmi účinná u klientů s vážným onemocněním, nebo u klientů v náročných životních situacích, protože to jsou chvíle, kdy každý z nás má velkou motivaci začít něco se svým životem dělat a učit se měnit zaběhlé životní zvyky. Nový věk Vodnáře nás bude všechny učit spoléhat se sami na sebe, nebýt loutkou v rukách politiků, farmaceutů, úředníků a dalších "autorit" a objevit v sobě nové poznání a schopnosti.

Aleš Sušický, Dip.Hom.