Co není homeoterapie

1) Pokud jsou konzultace prováděné přes internet, mail, skype, pomocí dotazníků, apod. Zásadní podmínka metody je osobní setkání. Samozřejmě v případě naléhavé situace lze komunikovat jakkoliv jinak.

2) Pokud jsou během setkání udíleny rady a ponaučení. Poukazování na to, co dělá klient špatně a co by měl dělat jinak. V rámci edukační homeoterapie Vás nikdo neposuzuje a nehodnotí. Cílem edukační homeoterapie je jít do hloubky, pomocí zákona podobnosti se pouze přiblížit základnímu vzorci, centru, zlehka a z láskou. Je dobré položit otázku, je důležité vysvětlit obraz homeoterapeutické esence, nebo jiné doporučené esence, dát podobenství, příběh. Terapeut praktikující homeoterapii zásadně nedává ponaučení a rady, co by měl klient dělat jinak.

3) Pokud Vám někdo bude nabízet jakoukoliv zdravotní diagnostiku nebo alternativní léčbu, nebo doporučovat homeopatické léky. V rámci edukační homeoterapie si klient nepřichází pro homeopatický lék. Edukační homeoterapie jako metoda neusiluje primárně o vymizení a odstranění nemoci, neřeší a nezabývá se zdravotním stavem klienta ani léčebně, ani preventivně. Edukační homeoterapie není léčebná metoda – v případě že klienta trápí zdravotní problémy, učí terapeut klienta poznávat sama sebe a pomáhá mu v sobě objevit takovou úroveň vědomí, že se klient může dokázat uzdravit sám. Edukační homeoterapeut cíleně neklade otázky ohledně zdravotního stavu klienta nebo nemoci, která ho trápí a nezkoumá parametry nemoci ani na fyzické úrovni, ani na psychické rovině (ve smyslu postupů psychologie či psychiatrie). Do edukační homeoterapie to jednoduše nepatří.

4) Pokud Vás někdo bude přímo či nepřímo motivovat, aby jste přestali navštěvovat svého ošetřujícího lékaře, psychologa, psychiatra nebo osobního kouče. Edukační homeoterapie tuto péči nebo tyto postupy nenahrazuje. Edukační homeoterapie vychází z jiných principů a sleduje jiné cíle. Takováto motivace by byla naprosto klamavá a v konečném důsledku by Vás mohla i poškodit. Jak říká bod 2) žádný edukační homeoterapeut neudílí rady ve smyslu, co by měl klient dělat, proto Vám nikdy nemůže radit, u koho by jste se měl léčit a u koho ne.  V bodě 3) je jasně řečeno, že edukační homeoterapie není léčebná metoda, neusiluje primárně o odstranění nemoci u klienta, neřeší a nezabývá se zdravotním stavem klienta ani léčebně, ani preventivně. Proto nemůže nikdy nahrazovat nebo suplovat jakoukoliv léčebnou metodu, která léčí nemoci, nebo je diagnostikuje.

 

Comments are closed