Pro veřejnost

HOMEOTERAPIE  je individuální výuková metoda, kde se klient za pomocí terapeuta učí poznávat sám sebe.

Homeoterapie vnímá klienta jako bytost, která se na Zemi rodí s určitým úkolem, s individuální životním plánem. V souvislosti s tímto úkolem se klient narodí do určité doby, do určitého místa a do konkrétní rodiny. Dalo by se s nadsázkou říci, že jsme se narodili do „školy“, kde každý máme svůj individuální výukový plán. V rámci homeoterapie je tedy klient vnímán jako duchovní bytost, která se narodila s konkrétním úkolem, který je schopna naplnit.
Všechny věci, které se klientovi v průběhu života dějí (životní nesnáze, pracovní a partnerské vztahy, nadání, přátelé, schopnosti, neschopnosti, nemoci apod.), nejsou náhoda, ale vždy souvisí, přímo či nepřímo s jeho individuálním úkolem na Zemi. Naše partnerské vztahy, naše práce, to co nám jde dobře a s čím máme problémy, do jaké rodiny se narodíme i jaké děti se narodí nám, je provázané s naším individuálním životním úkolem.

Cíl homeoterapie je, aby s pomocí terapeuta klient pochopit část ze svého životního úkolu, která souvisí s událostmi, které se mu dějí. Tyto události tak dostanou smysl a klient může sám za sebe udělat rozhodnutí, učinit změnu postoje, nebo změnu životních zvyklostí. Potom se zpravidla události, které se nám dějí, harmonizují a mění se směrem k přirozenému chodu.

Na homeoterapii tedy můžete přijít, když potřebujete pomoci v osobních vztazích, když máte pocit, že se nic nedaří, při problémech s výchovou dětí, nebo když onemocníte. Postup v homeoterapii je ale vždy takový, že se terapeut nikdy nesnaží přímo působit a ovlivnit konkrétní problém, s kterým klient přichází (náročnou životní situaci, nebo nemoc – jako to dělá psycholog, nebo lékař či léčitel), ale v rámci setkání pomáhá klientovi pochopit a přijmout jeho životní úkol, se kterým se narodil. Na homeoterapii tedy nemůžete primárně jít s očekáváním psychologické pomoci nebo léčby ve smyslu, že někdo bude léčit Vás. Znamená to tedy v případě nemoci, že v rámci homeoterapie neléčí terapeut, ale během homeoterapeutického setkávání může klient v sobě objevit takové poznání, že se dokáže uzdravit sám.

Nemoci, které nás v životě potkávají, nebo se kterými se již rodíme, jsou velmi dobrým ukazatelem a pomocníkem, který nám pomáhá náš úkol, s nímž na Zemi přicházíme, pochopit a zvládnout. Nemoci dostáváme z lásky a jsou tím nejlepším ukazatelem, když naše cesta životem nutně potřebuje nějakou korekci, když jsme se poněkud odchýlili od našeho životního úkolu. Nebo když přišel čas náš životní plán víc poznat, přijmout, nebo jen přišla doba, kdy potřebujeme začít žít vědomější život. V případě zdraví a nemoci terapeut pracuje s pravidlem, že naše tělo je primárně nastaveno na zdraví a život, je moudré a snaží se najít rovnováhu.

V případě nemoci homeoterapie pomáhá pochopit část ze svého životního úkolu, životního plánu, který souvisí s vlastní nemocí. V tomto kontextu pak klient začíná chápat, proč u něho nemoc vypukla, vše začíná mít určitý smysl a klient může pak sám za sebe učinit změnu vnitřního postoje nebo změnu životních zvyklostí. V důsledku toho, že klient sám za sebe rozhoduje a volí a učiní změny ve svém životě, nemoc může odeznít.

Znamená to, že jestli nemoc odezní, nebo ne, záleží primárně na klientovi samotném. Záleží na jeho odvaze a motivaci začít v životě dělat změny, nové věci a zaujímat nové postoje. Po úspěšně zvládnuté nemoci klientem za pomocí homeoterapie bude v jeho životě vždy několik nebo mnoho věcí jinak. Klasická věta pacientů u lékaře „chtěl bych vyléčit tu nemoc, aby vše bylo zase jako před nemocí“ ztrácí v homeoterapii zcela smysl. Smysl dává spíš hledat do hloubky a podrobně to, v čem nás nemoc omezila a jak to přesně vnímáme.
Pokud tedy dojde v rámci homeoterapeutického setkávání k ústupu či vymizení nemoci klienta, děje se tak jako „vedlejší efekt“ v důsledku posunu a transformaci vědomí klienta na úroveň, na které danou nemoc a její symptomy již „nepotřebuje“. Vlivem posunu vědomí klienta a změně jeho postoje může dojít k normalizaci nebo harmonizaci na jakékoliv úrovni jeho života (vztahové, pracovní, rodinné, spirituální, apod).

Homeoterapie jako metoda neusiluje přímo o vymizení a odstranění nemoci, neřeší a nezabývá se cíleně zdravotním stavem klienta ani léčebně, ani preventivně. Homeoterapie není léčebná metoda – v případě že klienta trápí zdravotní problémy, pomáhá terapeut klientovi poznat sama sebe, motivuje klienta k vlastní volbě a pomáhá mu v sobě objevit takové poznání, že se klient může dokázat uzdravit sám. 

Homeoaterapeut cíleně neklade otázky ohledně zdravotního stavu klienta. Vlastní činnost homeoterapie spočívá v naslouchání, pozorování a vnímání klienta na základě osobního setkání. Homeoterapeut provází svého klienta pomocí otázek k poznání a přijetí sebe sama (včetně různých traumatizujících a zraňujících situací v jeho životě), k přijetí zodpovědnosti za svůj život, své bytí a své zdraví. Homeoterapeut vede klienta k situacím, kdy se klient učí volit sám za sebe a aktivní práci sama na sobě.

Na konci terapeutického setkání, v případě že terapeut dojde k závěru, že je nutný nový impuls, může doporučit klientovi i různé přírodní esence (homeoterapeutické esence, Bachovy esence, PC rezonanční esence), které mají statut doplňku stravy. V mnoha případech je použití takové esence velmi důležité, protože pomůže klientovi odstartovat změny a uvidět některé aspekty svého života. Tyto esence působí jako „zrcadlo“, ve kterém můžeme vidět náš vlastní obraz, sami sebe, podobný příběh nebo podobné téma k našemu osobnímu tématu, aniž v nás aktivovalo naše patologické obranné mechanismy. Je vždy důležité, aby pak terapeut podrobně vysvětlil klientovi obraz, téma doporučené esence, protože toto téma rezonuje s klientem samotným. I tímto krokem, mimo jiné, se homeoterapie odlišuje od standardního postupu v západní psychologii, kde se žádné esence nepoužívají.

Homeoterapie v některých svých postupech vychází z klasické homeopatie (zákon podobnosti, nehmotná vitální síla). Homeoterapie jde ale do mnohem větší hloubky, co se týče pozorování, vnímání a poznání osobnosti klienta, než klasická homeopatie (viz také oddíl „pro studenty“).

 GNÓTHI  SEAUTON, POZNEJ  SÁM  SEBE

Gnothi_seauton50

Comments are closed